KHOAI TÂY  CHIÊN/ GÓI CỌNG 7-duoc-ban-tai-NPP XÚC XÍCH CP TIẾN DŨNG
1/1