THẢ LẨU TRỨNG CÁ /KG-duoc-ban-tai-NPP XÚC XÍCH CP TIẾN DŨNG
1/1